Automatické uplatnění slev

Pokud vytvoříte pojmenovanou slevu a přiřadíte jí k odběrateli, může nyní Vario tyto slevy automaticky uplatňovat na prodejním dokladu. Doposud bylo nutné slevy potvrdit prostřednictvím dialogového okna Slevy.

Ne všechny typy slev lze uplatnit automaticky. Vzhledem k tomu, že sleva se vypočítá při vložení produktu, kdy ještě není známa celková hodnota dokladu nebo množství, lze vložit jen slevy paušální, které nejsou závislé na částce nebo množství.

Sleva musí být nastavena:

  • Typ slevy: Paušální
  • Typ sazby: Procento z částky bez DPH

 

V dialogovém okně Sleva na kartě Obecné je nové zaškrtávací políčko Slevy tohoto typu uplatnit automaticky. Nastavení platí pro všechny slevy tohoto typu ne jen pro aktuálně upravovanou slevu.

Pokud toto pole není zaškrtnuté, fungují slevy jako dosud - nevloží se při vytváření dokladu a uživatel je musí potvrdit v okně slevy.

Pokud se toto pole zaškrtne budou se slevy výše uvedeného typu vkládat hned při vytváření dokladu. Podmínkou je, že v poli Sleva na kartě Obecné na detailu dokladu, je uveden název slevy (název slevy se vloží spolu s firmou). Tzn. že sleva může být nastavena jen jako NE pro všechny firmy - jinak nelze slevu použít v adresáři.