Aktualizace tiskových formulářů

vydání: 20050922 - verze: 11

V tiskových formulářích dokladů (faktura, pokladní doklad, interní doklad, dodací list, skladový doklad, zakázka, objednávka) je nastaveno řazení tisku podle čísla dokladu.

V tiskovém formuláři Obálka je opraven tisk typu adresy (Adresa, zboží doručit, sídlo, adresa 2).

Pokud jsou vystaveny v Průvodci vystavením upomínek upomínky a je zatržena volba vystavit upomínky ze všech knih, vytisknou se upomínky jen z aktuální knihy. Chyba je opravena, tisknou se upomínky i z ostatních knih.