Mzdy - TF Zápočtový list - úprava

vydání: 20050929 - verze: 11

U TF Zápočtový list byly provedeny tyto změny:

  1. Změnil se způsob výběru pracovního poměru pro tisk. Po otevření TF je možné ze seznamu vybrat jeden z ukončených pracovních poměrů. Tím se usnadní volba pracovního poměru u zaměstnanců s více pracovními poměry.
  2. Po výběru poměru se zobrazí průměrný hodinový výdělek. Pokud není k dispozici (např. pokud není odporacován požadovaný počet dní), je možné ho zadat.
  3. Z průměrného hodinového výdělku se spočítá průměrný hrubý měsíční výdělek a čistý měsíční výdělek.  Pokud není k datu ukončení poměru spočítána mzda, zobrazí se dotaz na součet odpočtů uplatňovaných v období ukončení. Pokud zaměstnanec uplatňuje slevu na dítě, je nutné mzdu spočítat před tiskem zápočtového listu, aby se mohl vyhodnotit nárok na slevu.
  4. Z levého horního roku TF byl odstraněn rámeček pro razítko firmy. Na jeho místě se zobrazují údaje o zaměstnavateli včetně IČ.
  5. V sekci I. Údaje o zaměstnání se zobrazují informace o typu poměru (na dobu určitou/neurčitou) a pracovním úvazku (pole Pracovní doba a Pracovní den).

.