Kategorie na kartě dokumenty

vydání: 20050926 - verze: 11

V detailu dokladu, na kartě dokumenty, nelze vložit kategorie z číselníku. Chyba je opravena.

Druhá oprava na kartě Dokumenty a Deník se týká modulu Evidence majetku. Pokud se otevře detail záznamu z deníku nebo detail dokumentu, nelze přepínat karty v detailu záznamu, dokud se detail nezavře.