Změna v účtování zdaněných záloh

vydání: 20051021 - verze: 11

Při zaúčtování faktury s přiřazenou zálohou, ke které je vystaven daňový doklad o přijetí platby se sazbou 0% a se zadaným zdanitelným plněním (například EU Osvobozená) se záloha zaúčtuje 2x. Tato chyba je opravena.