Mzdy - Doplněk Elektronická podání

vydání: 20051110 - verze: 11

Nová verze doplňku Elektronická podání akceptuje rozšíření xml souborů vytvořených z tiskových formulářů Nemocenské pojištění a ELDP - roční. Aktualizace doplňku je nutná po aktualizaci Varia na vydání 20051101 nebo vyšší.