Kurs zakázky a kurs faktury

vydání: 20051115 - verze: 11

Pokud fakturujete zakázku v cizí měně do knihy faktur v cizí měně, použije se kurs ze zakázky. Pokud se kurs zakázky liší od aktuálního kursu, budou faktury vystavené podle zakázek mít jiný kurs než faktury vystavené přímo.

V novém vydání Varia se používají kursy podle následujících pravidel:

  • Pokud se faktura vystavuje do knihy s nastavenou měnou, použije se aktuální kurs podle faktury.
  • Pokud se vystavuje faktura do knihy bez určené měny, použije se měna a kurs podle zakázky (resp. podle první, vyberete-li více zakázek).