Cesta exportu - nové možnosti generování

vydání: 20051109 - verze: 11

V možnostech exportu v poli Soubor lze používat zástupné výrazy <agenda>, <záznam> atd. Nyní lze též používat výrazy a hodnoty polí z tabulky agendy nebo detailu záznamu.

<=výraz> - dosadí do názvu souboru výsledek výrazu eval(výraz)

<pole> nebo <!pole> - dosadí do názvu souboru hodnotu pole pole