Mzdy - Možnost různých sazeb pro mzdové složky náhrad

vydání: 20051115 - verze: 11

Pro mzdové složky náhrad je umožněno nastavit konkrétní sazbu pro různé složky tam, kde je možné rozpětí procentní náhrady. Pro jednotlivé sazby se vytvoří jednotlivé mzdové složky v dialogu Mzdy|Mzdové složky. Do pole Sazba se zadá příslušné procento a v poli Typ složky se vybere např. Náhrada procentní, Náhrada denní, Náhrada hodinová nebo Vojenské cvičení. Sazba mzdové složky má přednost před sazbou typu mzdové složky.