Mzdy - Nemocenské pojištění v roce 2006

vydání: 20051227 - verze: 11

Nařízením vlády č. 417/2005 Sb. se redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění zvyšují od 1.1.2006 takto:

z 480 na 510 Kč
z 690 na 730 Kč.

Výše dávek nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. lednem 2006 a trvá alespoň 1.ledna 2006, musí být bez žádosti přepočtena podle nové výše redukčních hranic.Po aktualizaci Varia na verzi pro rok 2006 se výše dávek počítá podle těchto nových redukčních hranic.

V případě, že v roce 2005 nebyla zlikvidována (proplacena) celá dávka nebo jen její část, je možné zlikvidovat doplatek v redukčních pásmech roku 2005 až v roce 2006. V tomto případě se do mzdové složky v lednu 2006 přenese do pole Likvidace od datum z roku 2005, od kterého se má dávka doplatit. Do data Likvidace do se zadá datum, do kterého se má dávka vyplácet.

Pole Platnost od a Platnost do se vyplní podle skutečné doby čerpání dávky v lednu 2006. Při výpočtu mzdy se tato složka rozdělí na dvě složky, pro každý rok bude vytvořena jedna složka s odpovídajícími daty likvidace. Složka roku 2005 se spočítá podle redukčních hranic roku 2005. Složka roku 2006 podle redukčních sazeb roku 2006. Obdobně budou tyto intervaly zobrazeny v TF DNP a Mzdové listy.

Příklad

Nemoc trvá od 27. 12. 2005 do 15.1. 2006. Podle potvrzení od lékaře bude dávka vyplacena za dobu od 27.12.2005 do 30.12.2005.

1. Zadání v roce 2005

Do mzdové složky zadejte datumy takto:
Platnost od: 27.12.2005 Platnost do:
Likvidace od: 27.12.2005 Likvidace do: 30.12.2005

2. Vytvoření v lednu 2006
Při vytvoření mezd se vytvoří mzdová složka nemoci pro pokračování nemoci v roce 2006.
Datumy se vytvoří takto:
Platnost od: 1.1.2006 Platnost do:
Likvidace od: 31.12.2005 Likvidace do: 31.1.2006
Složku lze ukončit podle skutečného ukončení dávky v lednu 2006.

3. Výpočet v lednu 2006
Po výpočtu mzdy se vytvoří dvě mzdové složky:
Pro rok 2005:
Platnost od: Platnost do:
Likvidace od: 31.12.2005 Likvidace do: 31.12.2005
Tato složka provede výpočet dávky podle redukčních hranic roku 2005.
Pro rok 2006:
Platnost od: 1.1.2006 Platnost do:
Likvidace od: 1.1.2006 Likvidace do: 31.1.2006
Tato složka provede výpočet dávky podle redukčních hranic roku 2006.

V případě, že v roce 2005 nebyly mzdy provozovány ve Variu a je nutné proplatit dávku z roku 2005, je možné tuto složku vytvořit přímo do ledna roku 2006. Do pole Likvidace od se zadá datum roku 2005, od kterého se má dávky proplatit. V poli Nižší sazba je možné korigovat počet dnů nižšího základu, které zbývají k uplatnění. Např. Pokud byly v roce 2005 proplaceny 4 dny, zadá se do pole Nižší sazba 10 (celkový počet dní nižšího základu – počet dní vyplacených z nižšího základu = 14 – 4).