ALTUS VARIO INFO

Informace, tipy a rady pro uživatele a správce podnikového software Altus VARIO. Vydáno dne 28. 6. 2005.

 

 

Modul Mzdy: Nemocenské pojištění od 1.7.2005 a seznam zaměstnanců pro ČSSZ 

V souvislosti s povinností ČSSZ vést registr pojištěnců jsou organizace a malé organizace povinné předat na ČSSZ seznamy zaměstnanců s požadovanými údaji. Tento hromadný sběr dat je možné realizovat elektronickým podáním přes Portál veřejné správy nebo na paměťovém médiu, dále v csv formátu pomocí šablon MS Excel nebo na formulářích v papírové podobě. Lhůta pro odevzdání seznamů je 1.- 31.7.2005. Uživatelé Varia budou moci odeslat seznam elektronicky pomocí doplňku Elektronická podání (pouze Vario 11) nebo data vyexportovat do šablon MS Excel k vytvoření csv formátu.
Podrobný popis naleznete v článku Mzdy - Hromadný sběr dat pro registr pojištěnců na ČSSZ.

Změny v Intrastatu od 1.7.2005

Od 1.7.2005 dochází ke změnám ve vykazování pro INTRASTAT, které se dotknou všech zpravodajských jednotek. Vzhledem k tomu, že se překrývají období platnosti nových a stávajících pravidel, zveřejníme aktualizaci s novým výkazem pro Intrastat až po odevzdání výkazu za 6/2005. Při vyplňování dokladů zahrnutých do výkazů od 1.7.2005 se stávajícím vydáním nemusíte vyplňovat sloupec Statistická hodnota. U přijetí není třeba vyplňovat sloupec Kraj. Po 18.7.2005 uvedeme aktualizaci, ve které bude nový tiskový formulář Výkaz pro Intrastat. V tomto vydání bude zároveň upravené dialogové okno pro zadání položek intrastatu - nebude obsahovat sloupec Statistická hodnota a Kraj resp. Stát odeslání.

Kompletní popis naleznete v článku INFO: Změny v Intrastatu od 1.7.2005.

 

Vyzkoušejte nový modul Manager

Na stránce stažení software jsme připravili testovací verzi nového modulu Manager, který připravujeme pro příští verzi Varia.