Změny v účetní osnově a účetních tiskových výstupech pro rok 2005 

K 1.1. 2005 došlo v příloze č. 4 (směrná účtová osnova) vyhlášky č.500/2002 Sb. ke zpřesnění a doplnění původního textu a také k vypuštění některých účtů z účetní osnovy pro podnikatele. Altus Vario verze 11 vydání 20050401 a vyšší obsahuje aktualizovanou účetní osnovu. Tato osnova se použije při založení nového účetního rozvrhu (pro novou firmu - účetní jednotku), ale nedotkne se stávajících dat. Jestliže chcete aktualizovat účetní osnovu u stávající firmy, otevřete v modulu Účetnictví dialogové okno Účetní rozvrh, přejděte na kartu Osnova a klepněte na tlačítko Aktualizovat osnovu.

V souvislosti s vypuštěním některých účtů  z osnovy byste měli zkontrolovat Váš účetní rozvrh a upravit definice sestavy Rozvaha 2004 (bude použita i pro rok 2005). Podrobný popis naleznete v článku INFO: Vzorová účtová osnova pro rok 2005 a vazba na Rozvahu 2004

Změna v posloupnosti stavů zakázek při výdeji ze zakázky 

Altus Vario verze 11 vydání 20050401 zavádí nový stav Vydáno. Tento stav je použit namísto stavu OK po vystavení výdejky položek ze stavu Vydat. Díky tomu je nyní možné nastavit stav vydaných položek na Fakturovat a vystavovat faktury ze zakázek bez ohledu na to, které položky byly vydány výdejkou.

Kompletní popis naleznete v článku Nový stav na zakázce a možnost fakturace již vydaných zakázek

 

Další změny v posledním vydání 

Možnost odstranění vazeb mezi skladovým dokladem a fakturou

Rozšíření informací k položce dokladu

Daňová evidence - oprava tiskových výstupů

Předkontace v průvodci kursovým vyrovnáním

Mzdy - ELDP - obce bez uličního systému, pošta mimo obec bydliště, dávky po skončení poměru

Mzdy - ZP při doplatku minimální mzdy, neomluvené absenci a pracovním volnu bez náhrady příjmu

Upomínky - odesílání e-mailem

Tisk předvahy-rozvahy-výsledovky pro více středisek