Mzdy - Proplácení náhrad za svátek u hodinových mezd

vydání: 20051227 - verze: 11

Pokud zaměstnanci s hodinovou mzdou ve svátek připadající na jejich pracovní den běžně nepracují, je možné postupovat při zpracování mezd následujícím způsobem:

Nastavení:
1. Nastavit vlastnost Typ mzdové složky Svátek na Vychozi
2. Funkcí agendy Personalistika Hromadné zadávání vytvořit všem požadovaným zaměstnancům mzdovou složku Svátek s platností trvání:
a) trvalou - zadá se pouze datum platnosti od
b) pro jednotlivá období, kdy je placený svátek - zadá se datum platnosti od i do

Měsíční zpracování:
Při měsíčním zpracování se složka Svátek vytvoří automaticky a v dialogu Mzda nebo Hromadné zadávání|Příplatky se vyplní hodiny těm zaměstnancům, kteří mají na náhradu skutečně nárok (tzn. ve svátek nepracují, nečerpají dávky nemocenského pojištění, neukončili prac. poměr před svátkem apod.). Po hromadném zadávání je nutné spustit výpočet mezd. Zbývající složky (u zaměstnanců, kteří nemají na náhradu nárok, v období bez svátku) je možné v dialogu hromadného zadávání hromadně odstranit.

Pokud zaměstnanci s hodinovou mzdou ve svátek běžně nebo někdy pracují, je možné postupovat obdobně se mzdovou složkou Příplatek svátek.