Mzdy - TF Mzdové náklady, nový TF Mzdové náklady po obdobích od - do

vydání: 20051227 - verze: 11

TF Mzdové náklady zobrazuje přehled hrubých mezd, sociálního a zdravotního pojištění za pracovníka i za zaměstnavatele a součet mzdových nákladů za aktuální období. Do TF se zahrnují složky Hrubá mzda, SP pracovníka, SP zaměstnavatele, ZP pracovníka, ZP zaměstnavatele, ZP doplatek do MM a ZP doplatek do MM - oprava.

Nový TF Mzdové náklady po obdobích od - do umožňuje před zobrazením TF vybrat libovolný rozsah období, a to i přes roky. Po výběru TF ze seznamu můžete v poli Možnosti tisku vybrat varianty zobrazené agregace: Po pracovních poměrech, Po obdobích a střediscích nebo Po obdobích. Výchozí nastavení je možné provést v dialogu Možnosti tiskového formuláře uvedením požadovaného pořadí možností v poli Možnosti.