Mzdy - Výběr pracovních poměrů pro vytvoření mezd, hromadné zadávání složek, výpočet mezd ...

vydání: 20060113 - verze: 11

Některé funkce modulu Mzdy byly rozšířeny o možnost výběru pracovních poměrů pro danou funkci zadáním kritérií nebo filtrem nad tabulkou tlačítkem Výběr poměrů. Je možné filtrovat např. podle následujících polí pracovního poměru: Poměr, Typ mzdy, Středisko, Zakázka, Údaj 1, Údaj 2, Kategorie, Souběh.

Byly rozšířeny tyto funkce:

- hromadné vytváření výchozích složek - Personalistika|Hromadné zadávání

- vytvoření mezd - Mzdy|Vytvoření mezd

- hromadné zadávání paušální částkou - Mzdy|Hromadné zadávání|Paušální čáska

- hromadné zadávání hodinovou sazbou - Mzdy|Hromadné zadávání|Hodinová sazba

- výpočet mezd - Mzdy|Výpočet mezd|Výpočet mezd - výběr