Mzdy - Oznámení o povinném podílu ZPS za rok 2005

vydání: 20060113 - verze: 11

Pro Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2005 byl upraven tiskový formulář ZPS.

Do odpracovaných hodin se nově započítávají hodiny odpracované přesčas a nově se započítávají neodpracované hodiny z důsledku OČR. Výše odvodu za jednoho přepočteného zaměstnance činí 46052,5. Došlo také ke změně zaokrouhlení při výpočtu odvodu.

Mění se také terminologie. Dříve používaný termín osoby se ZPS (změněnou pracovní schopností) je nahrazen termínem osoby se ZP (zdravotním postižením). Nově je tedy možné v dialogu Pracovník v tabulce Další údaje vybrat typ Osoba se ZP a Osoba s TZP. Typ ZPS a ZPS s TZP zůstává v platnosti a zaměstnance zařazené v tomto typu není nutné převádět.