Export pohybů neodpisovaného majetku

vydání: 20051216 - verze: 11

Při exportu dat (Původce exportem dat (Správce výměny dat)) se u neodpisovaného majetku neexportují záznamy z karty Příjmy a Výdeje.

Výměna dat byla v tomto vydání rozšířena i o výměnu pohybů.