Mzdy - Úkolová mzda - odpracované dny

vydání: 20060113 - verze: 11

Pro zadání odpracovaných dní při úkolové mzdě je možné využít nastavení mzdové složky Úkolová mzda. Pokud se její vlastnost Formulář nastaví na 15 a pole Odpracováno se zaškrtne. V dialogu Mzda na kartě Měsíční složky je možné do mzdové složky Úkolová mzda zadat do pole Dny počet odpracovaných dní. Pokud je počet různý od nuly použije se tento počet pro mzdovou složku Odpracované dny. Tato složka se zobrazuje také v tiskovém formuláři Mzdové listy. Pokud se dny nevyplní použije se obdobný výpočet jako u měsiční mzdy (Pracovní dny - Neodpracované dny). Tuto vlastnost je možné využít u úkolové mzdy při nepravidelném pracovním režimu nebo např. pro dohody o provedení práce. Do polí Pracovní doba a Pracovní den je vhodné uvést pro další účely průměrnou týdenní a denní pracovní dobu.