Mzdy - Formulář Dovolená

vydání: 20060113 - verze: 11

Do menu agendy Mzdy byla přidána volba Dovolená, která otevře dialog s přehledem nároku dovolené v aktuálním roce. Nárok na dovolenou v aktuálním roce se hromadně nastavuje volbou Mzdy|Roční uzávěrka v posledním období minulého roku. Dialog Dovolená slouží k získání přehledu o nastaveném nároku a převedeném zbytku z minulého roku. Tyto hodnoty je možné upravit. Tento dialog je možné také použít pro zadání počátečního nároku dovolené při přechodu z jiného mzdového systému. Obdobně je možné nárok na dovolenou nastavit individuálně v agendě Mzdy při měsíčním zpracování v dialogu Mzda na kartě Obecné.