Mzdy - Rok 2006 v modulu Mzdy

vydání: 20060130 - verze: 11

Od vydání 20060130 jsou v modulu Mzdy k dispozici všechny funkce a úpravy platné pro rok 2006 včetně úprav tiskových formulářů. Postup nastavení roku 2006 je uveden v článku Mzdy - Nastavení roku 2006.

Problematice novely zákona o daní z příjmu a jeho vlivu na zpracování mezd ve Variu se věnuje článek Mzdy - Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Informace o změnám v nemocenském pojištění naleznete v článku Mzdy - Nemocenské pojištění v roce 2006. Další změny jsou obdobně popsány v sekci Novinky.

Nastavení roku 2006 bylo možné provést již od vydání 20060113. Uživatelé těchto vydání musí také před zpracováním mezd za leden 2006, aktualizovat na vydání 20060130 nebo vyšší.