Mzdy - Zdravotní pojištění za půl dne neplaceného volna

vydání: 20060130 - verze: 11

Při čerpání neplaceného volna za polovinu dne se v některých případech neodvádí pojistné z minimálního vyměřovacího základu. V případě zadání mzdové složky neplaceného volna na půl dne se zjišťuje, zda se tato složka časově kryje s jinou složkou. Pokud se jedná o složku s příjmem (nebo náhradou příjmu), zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu se nepočítá. V případě složky bez příjmu, se zdravotní pojištění počítá. Mzdové složky pro den, kdy se složky překrývají je nutné zadat samostatně. Např. Při čerpání dovolené po dobu čtyř a půl dne a čerpání neplaceného volna na zbývající půlden, je nutné zadat mzdovou složku dovolené na čtyři dny, složku na půl dne dovolené a složku na půl dne neplaceného volna. Zdravotní pojištění za takto zadaný půlden se pak neplatí.