Mzdy - Účtování mzdové složky Slevy na dani

vydání: 20060227 - verze: 11

Nové slevy na dani je možné souhrnně účtovat pomocí složky Slevy na dani. Tato složka byla automaticky nastavena k účtování. Uživatelsky je nutné doplnit v dialogu Mzdy|Zaúčtování mezd na kartě Nastavení složek pouze předkontaci. Pokud se však používá způsob účtování daní pomocí složky Zúčtování daně, pak se tato složka automaticky neúčtuje. Toto omezení je odstraněno od následujícího vydání.