Mzdy - Doplatek dávek nemocenského pojištění - oprava

vydání: 20060303 - verze: 11

Při doplácení dávek nemocenského pojištění z roku 2005 v roce 2006 se provádí redukce vyměřovacího základu podle sazeb roku 2005. K této redukci chybně dochází také při doplatku dávek v rámci roku 2006 (např. v únoru 2006 za leden 2006). Tato chyba je odstraněna od vydání 20060306.