Mzdy - Nové mzdové složky - Náhrada měsíční mzdou, Oprava daně - minulý rok, Zaokrouhlení SP zam.

vydání: 20060426 - verze: 11

Náhrada měsíční mzdou

V dialogu Složka je možné nastavit hodnotu pole Formulář na 17. Toto nastavení umožní použít mzdovou složku absence s náhradou mzdy ve výši podílu měsíční mzdy. Při zadání složky se zadají datumy od a do, dopočítají se dny a hodiny a provede se výpočet obdobný výpočtu částky přesčasu měsíční mzdy. Zjistí se základ měsíční mzdy a z něj hodinová sazba základu podle úvazku, pracovních dní a svátků v měsíci. Hodinovou sazbou se násobí hodiny zadané ve mzdové složce. Tento princip je možné využít například k evidenci a náhradě mzdy za dobu poskytnutého zdravotního volna.

Pro tento účel je připravena složka Náhrada měsíční mzdou. Nastavení složky:

Typ                          Měsíční
Formulář                  17
Sazba                      1
Hrubá mzda             Ano
SP pracovníka          Ano
ZP pracovníka          Ano
SP zaměstnavatele  Ano
ZP zaměstnavatele  Ano
DNP                          Ano
Absence                   Ano

 

Oprava daně - minulý rok

Tato složka slouží k úpravě daně za minulé zdaňovací období. Nemá vliv na roční zúčtování resp. úhrn příjmů aktuálního roku. Částka zadaná v této složce se zaměstnanci strhne z platu a promítne se do platebního příkazu v rámci odvodu daní.

Typ                          Měsíční
Formulář                  0
Sazba                      -1
K výplatě                 Ano
Platba                     Zálohová daň

 

Tato mzdová složka byla přidána do těchto tiskových formulářů:

Celkový přehled mezd
Celkový přehled mezd za období od - do
Malá rekapitulace
Mzdové listy
Mzdové listy za období od - do
Zálohy daně
Zálohová a srážková daň

 

Zaokrouhlení SP zaměstnavatele

Nová mzdová složka Zaokrouhlení SP zaměstnavatele umožňuje nastavit předkontaci pro zaokrouhlení souhrnu složek SP zaměstnavatele na korunu nahoru. V případě, že předkontace není nastavena, použije se text předkontace Zaokrouhlení SP zaměstnavatele jako dosud.