Mzdy - Doplněk Penzijní fond České spořitelny

vydání: 20060324 - verze: 11

Doplněk pro modul Mzdy Penzijní fond České spořitelny umožňuje elektronické odeslání souborů s platbami příspěvků penzijního připojištění zaměstnavatele a zaměstnanců. Je možné vybrat export souboru plateb za zaměstnavatele nebo zaměstnance, umístění vytvořených souborů a období, na které jsou příspěvky určeny. Spuštěním volby Exportovat se z aktuálního období vyberou složky Penzijní připojištění - firma nebo Penzijní připojištění - zam., které budou mít v poli Platba vybraný fond odpovídající volbě v doplňku, tedy PF České spořitelny. Z vybraných složek se vytvoří textový soubor podle konvencí datového rozhraní PF České spořitelny. Toto rozhraní není totožné s rozhraním doporučeným Asociací penzijncj fondů k obecnému použití všemi penzijními fondy.