Mzdy - TF Přehled souhrnných údajů - cizinci, ELDP - roční, Celkový přehled mezd - za období od - do

vydání: 20060324 - verze: 11


Přehled souhrnných údajů - cizinci

TF Přehled souhrnných údajů - cizinci umožňuje tisk podkladu přílohy č. 2 tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Zobrazuje Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Pro účely tohoto tisku se vybírají všichni zaměstnanci se zdanitelným příjmem v aktuálním roce, který mají v dialogu Pracovník v sekci Adresa v poli Stát jinou hodnotu než Česká republika.

 

Celkový přehled mezd - za období od - do

Tento TF kumuluje mzdové složky za zadaná období od - do v aktuálním roce. Je obdobou TF Celkový přehled mezd, který zobrazuje mzdové složky jen za aktuální období.

 

ELDP - roční

V dialogu Možnosti byl přidán výběr pracovních poměrů:

  • Ukončené - s možností zadat datum ukončení od a do - použití v průběhu roku
  • Neukončené - s možností zadat datum, ke kterému jsou prac. poměry neukončené - např. do 31.12.2005 pro tisk všech ročních ELDP za minulý rok

Tento výběr zužuje výběr zaměstnanců podle zvoleného rozsahu tisku z dialogu Tisk (aktuální záznam, všechny záznamy).

U zahraničních adres se do pole PSČ tiskne číselný kód státu. Zahraniční PSČ (Post Code) se přidává za název obce.