Mzdy - Zaúčtování mezd - seskupení položek podle předkontací

vydání: 20060324 - verze: 11

V dialogu Mzdy|Zaúčtování mezd je nová volba Podle předkontací. Umožňuje na kartě K zaúčtování seskupit položky podle předkontace bez ohledu na zvolené nastavení účtování na střediska a zakázky. To umožní rychlejší kontrolu úplnosti nastavení při větším počtu středisek. Zvolenou variantu seskupení respektuje také tiskový formulář Mzdové složky k zaúčtování, který se zobrazí klepnutím na tlačítko Tisk. Vlastní zaúčtování respektuje nastavení účtování na střediska a zakázky bez ohledu na způsob zobrazení podle předkotací.