Kursové vyrovnání závazků a pohledávek k datu

vydání: 20060412 - verze: 11

Průvodce kursovým vyrovnáním závazků a pohledávek nyní umožňuje omezit přepočítávané doklady zadáním data. Průvodce přepočte pouze doklady vystavené k tomuto datu (datum vystavení je starší nebo rovno zadanému datu).

Pozor: průvodce přepočte aktuální částku zbývá uhradit, nikoli částku, které zbývala uhradit k datu. Přepočet kursových rozdílů je proto vhodné spouštět bezprostředně po konci období, které chcete přepočítat.