Mzdy - Hromadné zadávání

vydání: 20060414 - verze: 11

Do dialogu Hromadné zadávání - Náhrady byla přidána kontrola přečerpání dovolené. Kontrola se provádí při zavření dialogu a zobrazí poměry s přečerpanou dovolenou.

V dialogu hromadné zadávání - Hodinová sazba je upraveno zaokrouhlování mzdových složek tak, že odpovídá způsobu zaokrouhlování při zadávání složek v dialogu Mzda.