Mzdy - TF Pezijní připojištění za období od - do, Hromadné oznámení, ELDP - roční

vydání: 20060414 - verze: 11

TF Penzijní připojištění za období od - do

Nový tiskový formulář zobrazuje přehled složek penzijního připojištění za zadaná období od - do.

Zobrazuje tyto sloupce:

Vyměřovací základ - suma základů vyměřovacích základů sociálního pojištění
Příspěvek firmy - suma mzdové složky Penzijní připojištění - firma
Částka uznatelná - suma mzdové složky Příspěvky PP - daňově uznat.
Částka neuznatelná - suma mzdové složky Příspěvky PP - daňově neuznat.
3% - 3% z vyměřovacího základu
Rozdíl do příspěvku - rozdíl mezi výší příspěvku a částkou uznatelnou, tzn. rozdíl mezi dosud uplatněnými náklady a náklady, které mohou být uplatněny. 
Rozdíl do 3% - rozdíl mezi 3% vyměřovacího základu a částkou uznatelnou. Uplatnit lze jen náklady do výše příspěvku. 

 

Hromadné oznámení

Tento TF byl rozšířen o možnost volby kódování exportního souboru - Win 1250 a Latin2. Řazení záznamů v exportním souboru bylo upraveno tak, že v kódy jednoho zaměstnance jsou řazeny podle data změny a dále podle pořadí zadání.

 

ELDP - roční

Do volby datumů ukončení od - do byla přidána možnost zadat datumy ukončení z minulého roku. Tím je umožněno vybrat k tisku evidenční listy zaměstnanců čerpajících dávky nemocenského pojištění v ochrané lhůtě při ukončení pracovního poměru v minulém roce.