Mzdy - Úpravy - pořadí výpočtu a upozornění na odstraňování záznamů

vydání: 20060414 - verze: 11

Odstranění záznamu zaměstnance

Klepnutím na tlačítko Odstranění záznamu (červený křížek) v liště dialogu Pracovník, se odstraní záznam zaměstnance se všemi souvisejícími záznamy, tzn. pracovními poměry, mzdovými složkami apod. Vzhledem k závažnosti těchto důsledků se před odstraněním zobrazí dotaz upozorňující na rizika odstranění záznamu. Pro úplné zamezení možnosti odstranění záznamu je vhodné využít nastavení přístupových práv.

 

Pořadí výpočtu mezd

Při výpočtu mezd - hromadném nebo vybraných poměrů se přednostně provede výpočet souběžných pracovních poměrů a poté poměrů k nim hlavních. Tím je automaticky zajištěno, že se nejdříve spočítá základ daně souběžného poměr, který se připočte ke zdanění při výpočtu hlavního poměru.