Mzdy - Datum nástupu a datum vzniku pracovního poměru v tiskových formulářích

vydání: 20060426 - verze: 11

Do pole Datum nástupu se zadává skutečný nástup zaměstnance do zaměstnání. Tento den je vznikem účasti na pojištění a používá se pro přihlášku k nemocenskému pojištění (TF Nemocenské pojištění) a ke zdravotní pojišťovně (TF Hromadné oznámení), pro tisk ELDP. Datum vzniku pracovního poměru se zadává do pole Uzavření smlouvy a tento datum se zobrazuje na následujících tiskových formulářích:

Osobní karta
Potvrzení o příjmu
Zápočtový list
Mzdový list
Nástupy
Ukončení