Daňová evidence - úprava Výkazu o majetku a zavazcích

vydání: 20060504 - verze: 11

Výkaz o majetku a závazcích v daňové evidenci byl upraven tak, aby odpovídal požadavkům přílohy DPFO.

Částka "na začátku období" se počítá vždy k začátku zadaného dne v poli "Datum od:". Nezapočítávají se sem tedy pohyby daného dne, ale částka odpovídá konečnému zůstatku dne předchozího. Nedochází tak ke zkreslení na přelomu roku, kdy na sebe výkazy musí navazovat (údaj "na konci období" v minulém roce = údaj "na začátku období" v následujícím roce).

 U dlouhodobého majetku se do výpočtu zahrnují provedené daňové odpisy, tzn.ty, které mají zatržítko v poli "Odepsáno". Podmínkou správného výpočtu výkazu je proto vytvořený a aktuální odpisový plán. V případě, že odpisový plán vůbec neexistuje, bere se v úvahu pouze vstupní cena a to na začátku i na konci sledovaného období. Majetek se považuje za vyřazený k datu vyplněnému na kartě Obecné, i když není zatržítko v poli "Vyřazeno". 

Výkaz je primárně určen pro potřeby daňového přiznání FO. Pokud ho budete využívat jako pomocný přehled v průběhu roku s použitím různého časového rozpětí, je třeba mít na paměti skutečnost uvedenou v prvním odstavci - pohyby ve dni uvedeném v poli "Od" se projeví až v počátečním stavu následujícího dne.