Mzdy - Nový vzor TF Potvrzení o zdanitelných příjmech č. 14, úpravy TF

vydání: 20060511 - verze: 11

Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 14

Pro tisk potvrzení o zdanitelných příjmech na rok 2006 byl připraven vzor č. 14 tohoto formuláře. Před zobrazením tisku je možné do dialogu zadat hodnoty, které nelze čerpat z mezd. Tzn.

1. Příjmy, které byly ve mzdách zúčtované, ale nebyly do 30.1. následujícího roku vyplacené a z jich sražené pojistné a záloha na daň

2. Doplatky příjmů zúčtovaných v minulých zdaňovacích obdobích a z jich sražené pojistné a záloha na daň

V případě, že jsou všechny zúčtované příjmy řádně vyplacené, dialog se nevyplňuje. V tom případě je možné tisknout s libovolným rozsahem tisku. V případě, že některé příjmy nebyly řádně vyplaceny, tiskne se s rozsahem tisku Aktuální záznam a nevyplacené částky se zadají do dialogu individuálně pro jednotlivé zaměstnance.

 

Celkový přehled mezd a Celkový přehled mezd - za období od - do

Tyto TF byly rozšířeny tak, aby bylo možné vytvářet filtry pro různé typy pracovních poměrů, typy mzdy, střediska, zakázky apod. Byl přidán počet zpracovaných pracovních poměrů, v případě vybraného rozsahu období od - do pak průměrny počet zpracovaných pracovních poměrů.

 

ELDP - roční

Ze zpracování evidenčních listů byly vyloučeny záznamy se zadaným polem Starobní důchod Nástup. Tyto záznamy tedy již není nutné před tiskem ELDP ze zpracování odstraňovat filtrem.