Mzdy - Zaokrouhlování ve výpočtu deního vyměřovacího základu pro dávky nemocenského pojištění

vydání: 20060511 - verze: 11

Do vyměřovacích základu pro výpočet denního vyměřovacího základu pro dávky nemocenského pojištění se zahrnují složky se zaškrtnutým polem DNP. Zahrnuje se také složka Zaokrouhlení hrubé mzdy, pokud se tato složka v důsledku zadání měsíčních složek na desetinná místa vytváří. Vlastní denní vyměřovací základ se při výpočtu zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. Pro zobrazení této přesnosti byly přizpůsobeny tiskové formuláře Denní vyměřovací základ a Průměry DNP.