TIP - Přerušení odpisování majetku

 

Zákon o dani z příjmů umožňuje přerušit odpisování majetku a v následujících letech opět pokračovat tak, jako kdyby odpisování přerušeno nebylo.

Jestliže chcete tuto možnost využít, přepište na kartě majetku, záložce "Daňové odpisy" vypočtené odpisy daného roku na nulu a označte je jako odepsané (zatržítko v poli "Odepsáno"). Poté stiskněte tlačítko "Přepočítat". Systém sám přidá další rok, do kterého předepíše zbývající částku odpisů, počet let odpisování zůstane dodržen.

Pokud bude chybět zatržítko v řádku s nulovými odpisy (vynechaný rok), odpisy se k tomuto roku opět dopočítají.

POZOR! Tento postup je možné použít jen pro rovnoměrné odpisy. U zrychlených odpisů je nutné odpisový plán zapsat ručně.

 

Tento postup se nevztahuje na případ, kdy podnikatel uplatňuje výdaje paušální částkou. Odpisy pak zůstávají předepsané pro evidenci, pouze se označí jako uplatněné.