Mzdy - Srážky celkem a příspěvky celkem

vydání: 20060531 - verze: 11

Ve složkách srážek nebo příspěvků, tzn. složek, které mají zatrženu vlastnost K výplatě, je možné zadávat kladnou částku ale v případě korekcí i zápornou. Tyto složky se kumulovaly do složek Srážky celkem a Příspěvky celkem podle vlastnosti Sazba dané mzdové složky. Při zadání složky srážek zápornou částkou se částka odečetla od celkové částky srážek, která se takto mohla dostat i do záporných hodnot. Podle nové úpravy se záporně zadané srážky budou zahrnovat do složky Příspěvky celkem a naopak záporné příspěvky do složky Srážky celkem. Není tedy nutné pro korekci těchto částek vytvářet nové mzdové složky s opačným nastavením pole Sazba.