Mzdy - TF Celkový přehled mezd, TF Výplatní lístek

vydání: 20060703 - verze: 11

TF Celkový přehled mezd
V TF Celkový přehled mezd lze vybrat v poli Možnosti v dialogu Tisk, zda se bude tisknout přes všechny pracovní poměry nebo v členění podle typu pracovního poměru, tzn. HPP, VPP, DPČ apod.  Dále je možné k tomuto TF vytvářet filtry pro různé typy pracovních poměrů, typy mzdy, střediska apod.

 

TF Výplatní lístkek
V sekci položek tohoto tiskového formuláře se nyní tiskne sazba pro všechny mzdové složky s vlastností Formulář nastavenou na hodnotu 1 a 9, tzn. na všechny složky vyplácené hodinovou sazbou - Hodinová mzda, Hodinová sazba, Mzda přesčas, Příplatek noční, Přesčas měsíční mzdy.