Mzdy - Doplněk ISPV - Trexima

vydání: 20060629 - verze: 11

Byla připravena aktualizace doplňku ISPV pro rok 2006. Datová věta o zaměstnanci je rozšířena o pole Místo obvyklého výkonu práce. Tento údaj je možné doplnit v doplňku výběrem z číselníku. Dalšími novými poli je datum vyřazení z evidenčního počtu, stanovený a sjednaný pracovní fond a čistá mzda. Tyto údaje se načítají z Varia. Dále byla rozdělena složka Prémie a odměny na dvě složky Prémie a odměny pravidelné a Prémie a odměny nepravidelné. Nastavení tohoto rozdělení je možné provést v doplňku na kartě Nastavení. Popis doplňku naleznete v článku Doplněk ISPV. Pro převod existujících dat do nové datové struktury se obraťte na Altus Development.