SQL - cizí klíče namísto triggerů

vydání: 20060511 - verze: 11

Od 11.5.2006 je oficiálně podporováno použití cizích klíčů (od MSSQL verze 2000) k zajištění referenční integrity. Výhodou cizích klíčů je nižší pravděpodobnost vzniku deadlocků a možnost dávkové/hromadné aktualizace dat pomocí nástrojů SQL serveru. Zároveň je podporován MSSQL2005. Adresář SQL a adresář s aktualizaceni jsou nyní členěny do podadresářů v závislosti na použité verzi MSSQL. Převod na datovou strukturu podle verze SQL serveru není povinný (poslední změna datové struktury na úrovni definic tabulek vyšla 31.8.2005 a týkala se evidence elektrozařízení), je však doporučený. Pro více informací čtěte článek 20060511.