Výměna dat a rowguid

vydání: 20060612 - verze: 11

Pokud se používá SQL server a datová struktura obsahuje pole rowguid pro replikaci, může se při pokusu o export dat zobrazit hláška:

Chybná definice pole rowguid v definici indexu nebo relace.

Tato chyba je odstraněna ve vydání 20060612.