Odesílání e-mailů

vydání: 20060613 - verze: 11

Byla přepracována funkce odesílání e-mailů. Při problémech s odesláním e-mailu lze nyní na stanici nastavit metodu, kterou se má e-mail odeslat. Toto nastavení se týká:

  • Odeslání výsledku exportu (Soubor / Export dat...)
  • Vytvoření e-mailu z detailu firmy
  • Hromadného e-mailu z modulu Adresář
  • Odeslání upomínek v modulu Vydané doklady

Ostatní odesílání e-mailů (například odeslání tiskového výstupu v zobrazení náhledu před tiskem) je řízeno funkcemi MS Office a nastavení na ně nemá vliv.

Nastavení metody odeslání

Pomocí příkazu menu Soubor / Export dat... otevřete dialogové okno Export. Klepnutím na tlačítko Možnosti e-mailu otevřete okno pro nastavení metody odeslání a testování odesílání. Na první kartě vyberete metodu (doporučujeme poslední volbu a explicitně určit, který program chcete použít) a na druhé kartě můžete vyzkoušet její funkčnost. Zvolenou metodu uložíte tlačítkem OK.

Řešení potíží

Spolehlivost odesílání e-mailů z Varia závisí na nainstalovaných e-maliových klientech (zejména na tom, který je nastaven jako výchozí - toto nastavení je záležitostí Windows). V důsledku nesourodých rozhraní e-mailových programů a k omezením plynoucím z ochrany proti virům využívajícím k šíření e-mail je nesnadné nalézt univerzální spolehlivé řešení. V případě potíží je potřeba nastavit v možnostech internetu jako výchozí e-mailový klient, který používáte pro běžnou práci, ověřit jeho spolupráci s externími programy například odesíláním přílohy z místní nabídky průzkumníka Windows a potom experimentovat s výše uvedenými metodami odesílání ve Variu.