Mzdy - Úprava vytváření záloh, funkce E-mail a TF Přehled o vym. základech

vydání: 20060629 - verze: 11

Vytváření záloh

V případě vytvoření mzdové složky Záloha bylo možné průvodcem vytvoření mezd vytvořit zbývající měsíční složky pouze v případě, že neproběhl výpočet mezd. Nyní je možné mzdu vytvořit i po výpočtu mezd nebo v případě odstranění všech měsíčních složek.

 

E-mail

Funkce E-mail neumožňovala výběr šablony pro vytvoření samostatné zprávy pro jednotlivé příjemce. Tento výběr je nyní umožněn.

 

TF Přehled o vym. základech

TF Přehled o vym. základech je možné tisknout i v případě, že se neprovádí žádný odvod pojistného a vykazuje se tedy nulové pojistné.