Mzdy - Hromadné úpravy výchozích mzdových složek a pracovních poměrů

vydání: 20060717 - verze: 11

Volbou menu Personalistika|Pracovní poměry|Hromadné úpravy je možné v tabulce Pracovní poměry hromadně upravovat některé údaje pracovních poměrů. Jde o tyto údaje:

Poměr
Typ mzdy
Souběh
Pracovní činnost
Pracovní doba
Pracovní den
Středisko
Zakázka
Funkce
Pracoviště
Údaj 1
Údaj 2
Kategorie

Pro filtrování, třídění a hromadné náhrady je možné využít místní nabídku. Filtrovat a třídit je možné také podle některých polích záznamu Pracovník. Poklepáním na pole Pracovní poměr se otevře dialog Pracovní poměr, kde je možné upravovat další údaje.

Volbou menu Personalistika|Výchozí složky|Hromadné úpravy je možné v tabulce Výchozí mzdové složky hromadně upravovat některé údaje výchozích mzdových složek. Jde o tyto údaje:

Částka
Sazba
Hodiny
Od
Do
Středisko
Platba

Pro filtrování, třídění a hromadné náhrady je možné využít místní nabídku. Filtrovat a třídit je možné také podle některých polích záznamu Pracovní poměr (Pracovník, Poměr, Datum nástupu, Datum ukončení, Středisko, Pracovní doba, Pracovní den, Souběh, Typ mzdy, Údaj 1, Kategorie). Poklepáním na pole Mzdová složka se otevře dialog Mzdová složka pro individuální editaci mzdové složky. 

Tabulky Pracovní poměry a Výchozí mzdové složky neumožňují vytvářet nové nebo odstraňovat pracovní poměry resp. výchozí mzdové složky.

Dříve přístupná funkce Hromadné zadávání pro hromadné zadávání výchozích mzdových složek je nyní přístupná pod volbou Personalistika|Výchozí složky|Hromadné zadávání.