Manager tisk agendy mzdy

vydání: 20060725 - verze: 11

Při tisku tiskových výstupů agendy Mzdy z modulu Manager nebylo možné nastavit období, za které se má tisknout. V tomto vydání je výběr období doplněn na kartě Obecné pod modulem Mzdy.