Rozdělení úhrad v cizí měně

vydání: 20060720 - verze: 11

Pokud je na bankovním výpisu sdružená platba (více faktur naráz nebo platby kartou), lze jí rozdělit pomocí funkce Rozdělit úhradu. Funkce byla nyní upravena tak, aby umožňovala rozdělovat úhrady v cizí měně.

Spuštěním příkazu Rozdělit úhradu z místní nabídky nad polem Variabilní symbol se otevře okno pro výběr dokladů. Pokud se podle čísla účtu nedaří nalézt firma, od níž pochází platba, jsou v okně zobrazeny pouze doklady této firmy. V seznamu vyberete doklady, které chcete uhradit. Klepnutím na tlačítko OK se doklady vloží do výpisu. Částky k úhradě, které se vloží, se odečtou od vybraného řádku (pokud se podaří rozdělit celou částku, zůstane zde 0).

Pokud se rozděluje platba cizí měnou z korunového účtu, nejprve k původní položce přes dialog Podrobnosti k položce (přístupný přes místí nabídku) doplňte příslušnou měnu a kurz. Poté použijte funkci pro rozdělení položky. Takto rozdělené položky budou mít potom původně zadanou měnu a kurz, přepočet do korun se provede právě tímto kurzem a vypočítá se kursový rozdíl.