Kursový rozdíl u zahraniční zálohové faktury v korunách

vydání: 20060809 - verze: 11

Vyúčtování s výpočtem kursového rozdílu probíhá správně, pokud je zálohová faktura i její platba ve stejné měně. Jestliže je však platba provedena v českých korunách, nedojde ke korektnímu vyvedení kursového rozdílu z účtu záloh (314 nebo 324).

V tomto vydání byl Průvodce zaúčtováním upraven tak, aby správně zaúčtoval kursový rozdíl i v případě, že bankovní výpis je v korunách, ale je uvedena měna položky shodná s fakturou. Předpokladem správné funkce je samozřejmě uvedení kursu položky (dialogové okno Podrobnosti položky nad řádkem úhrady zálohové faktury ve výpisu).

Pokud na korunovém výpisu nepoužíváte zadání měny, nezbývá než před provedením úhrady nastavit kurs na zálohové faktuře podle skutečného kursu platby. Teprve poté proveďte úhradu. Tento postup nijak nenaruší účetnictví, protože o zálohových fakturách ve Variu neúčtujeme. Nevzniknou tak žádné kursové rozdíly z úhrady zálohové faktury, ale vše se správně zúčtuje až při zaúčtování konečné faktury. V deníku pak budou tyto řádky - položky faktury a DPH, vyúčtování zálohové platby, kursový rozdíl (zálohová platba proti konečné faktuře).