Zobrazení certifikátů v nastavení elektronického podání

vydání: 20061010 - verze: 11

V doplňku elektronická podání bylo opraveno zobrazení certifikátů v dialogovém okně Nastavení elektronického podání. Na kartě Certifikáty se nezobrazoval uložený podpisový certifikát.