Nastavení komunikace s fiskálními moduly RX

vydání: 20061219 - verze: 11

V modulu Prodejna otevřete stiskem klávesy F2 dialog Možnosti. Na kartě Periferie zvolíte Fiskální tiskárna RX kompatibilní zařízení.

Další nastavení provedete v okně Fiskální tiskárna RX, které otevřete tlačítkem Nastavení...

Poznámka: Okno s funkcemi fiskální tiskárny můžete otevřít též z menu prodejny (F1) tlačítkem Fiskální tiskárna. Z menu můžete též spouštět denní uzávěrky stiskem tlačítka Denní uzávěrka.

Obecné nastavení

V dialogu Fiskální tiskárna RX musí být nastaven sériový port, ke kterému je připojena fiskální tiskárna. Dále je třeba nastavit počet znaků zákaznického displeje, který je připojen k fiskálnímu modulu. Počet znaků se udává na jeden řádek. V dialogu je možno nastavit volbu pro diakritiku. Tímto je možno ovlivnit, jak se budou posílat texty na tiskárnu a na zákaznický displej.

Nastavení Journalu

V dialogu Fiskální tiskárna RX je třeba nastavit cesta, kam se má stahovat journal z paměti fiskálního modulu a zda se má při denní uzávěrce tento journal automaticky mazat. Tato volba (Při denní uzávěrce mazat journal) nesmí být vybraná, pokud používáte fiskální moduly RX s verzí firmware nižší než 2.3! Pokud máte verzi 2.3 a vyšší, mějte tuto volbu zapnutou.

Nastavení platidel

V dialogu FM3000 musí být nastaveny platidla tak, aby platidlo 1 byla hotovost a platidlo 2 byla úhrada kartou.

Nastavení sazeb

Sazby v dialogu Varia musí být nastaveny takto:

Sazba DPH 1: 19%

Sazba DPH 2: 5%

Sazba DPH 3: 0%

Sazba DPH 6: 19%

Sazba DPH 7: 5%

Sazba DPH 8: 0%

Sazby v dialogu FM3000 musí být nastaveny takto:

Sazba DPH 1: 19%

Sazba DPH 2: 5%

Sazba DPH 3: 0%

Sazba DPH 4: 19%

Sazba DPH 5: 5%

Sazba zaokrouhlení se automaticky mění podle nejvyšší sazby použité na dokladu.