Inventura skladu čtečkou čárových kódů

vydání: 20061227 - verze: 11

Inventura v modulu Sklad byla upravena tak, aby bylo možné načítat množství pomocí čtečky čárových kódů.

Při založení nové inventury přibyl dotaz, zda se má načíst do sloupce inventury množství skladem. Pro načítání množství produktů čtečkou množství skladem nenačítejte (odpověď na dotaz Ne).

Vedle pole pro zadání čárového kódu je nové zatržítko Sčítat.

  • Pokud není zatrženo: vyhledá se po zadání čárového kódu produkt v tabulce inventury a vybere se hodnota ve sloupci Inventura. Předpokládá se, že uživatel zadá množství inventury.
  • Pokud je zatrženo: vyhledá se produkt, množství ve sloupci inventury ze zvýší o 1, pole čárového kódu se vymaže a připraví se pro zadání dalšího kódu. Pokud se produkt nepodaří najít, ozve se tón výstrahy a v poli čárového kódu zůstane nenalezený kód.